Mezinárodní konference
25. - 26. 10. 2012 | Brno
Podpora:
Záštita:
Petr Nečas MPO ČKA ČKAIT

POŘADATELÉ

 • Inštitút pre energeticky pasívne domy
  Líščie údolie 68
  841 04 Bratislava
  Slovensko
  Tel.: +421 264 286 649
  e-mail: iepd@iepd.sk
  www.iepd.sk